Provozní řád dětské ordinace Vodňany

Provozní řád ordinace platný od 1.1.2022 - zvaný Omikron:


 

Pacienti v kontaktu, pacienti s podezřelými příznaky či covidoví pacienti jsou po objednání vyšetřeni v izolační místnosti, která se nachází na konci chodby vpravo.

Zdraví pacienti jsou dle objednání rozdělováni do dvou čekáren tak, aby se omezil delší vzájemný kontakt. Prevence, očkování i běžná vyšetření jsou prováděny i v čekárnách a v sesterně v dostatečném soukromí pacientů, tak, aby se vzájemně co nejméně potkávali.

Do prostor sesterny jsou vpuštěni pouze prověření pacienti, kteří potřebují další specifické vyšetření.

Ordinace je pro veřejnost zcela uzavřena.

Doporučujeme vcházet jen s nutným doprovodem.

_______________________________________________________________________________________

 

 

Prostory čekáren a ordinací jsou považovány za infekční prostředí, a proto doporučujeme pacientům a jejich doprovodu, aby ve vlastním zájmu respektovali následující pravidla:

 

 • Dodržování ordinačních hodin, které jsou určeny tak, aby vyhovovali i časově vytíženým rodičům a zároveň byl maximálně omezen kontakt zdravých klientů s nemocnými pacienty v ordinaci lékaře.
 • Pokud stav dítěte potřebuje neodkladně lékařské ošetření i mimo vyhrazené ordinační hodiny využijte možnost telefonického objednání.
 • V ordinační době, určené nemocným pacientům nelze řešit konzultace nesouvisející s akutním stavem. Chronické potíže, které umožňují odklad, očkování, preventivní a administrativní úkony. Na tyto výkony se je třeba objednat.
 • Pokud bude kapacita vyhrazených ordinačních hodin pro nemocné vyčerpána, budete objednáni, neb v následujících hodinách již běží další plánované výkony.


Neplatí pro akutní, život a zdraví ohrožující stavy. Tyto případy však většinou vyžadují ošetření RZS na tel 155.

 

 

 • Nemocní pacienti v čekárně dodržují základní hygienická pravidla (používání kapesníků, roušek při kašli, sáčků při zvracení.
 • Nemocné děti držíme u sebe s omezením kontaktů s ostatními, dbáme též úrazové prevence, ochrany majetku v prostorách ordinace.
 • V prostorách dětské ordinace nekřičíme s ohledem na ostatní pacienty a práci lékaře.
 • Malým dětem s horečkou podáváme léky na její snížení před odchodem k lékaři.
 • Pokud stav dítěte nedovoluje transport k lékaři, je možné objednat návštěvní službu lékaře, které se však uskuteční mimo ordinační dobu.
 • Pokud má dítě při horečnatém onemocnění kožní projevy, nevstupujte do čekárny, kontaktujte nás, budete ošetřeni na izolaci.
 • Pacienti přicházející na kontrolní vyšetření by se již neměli setkávat s nemocnými pacienty, proto jsou lékařem již objednáni. Při náhlých komplikacích je vhodná telefonická konzultace!
 • Telefonické informace na výsledky laboratorních vyšetření a objednávání na neakutní vyšetření neprovádíme v ordinační době pro nemocné pacienty. Setra vždy sděluje při odběrech datum a čas telefonátů na výsledky vyšetření.
 • Nezletilé dítě do 15 ti let věku je lékařem ošetřeno jen v doprovodu (rodiče, zákonného zástupce). Po dosažení 15 ti let věku je možné předem podepsat souhlas s ošetřením dítěte bez doprovodu. Doporučujeme předem telefonicky informovat sestru, že nezletilý přijde k lékaři s Vaším vědomím a určitým problémem.
 • Omluvenky nevydáváme, za nepřítomnost dítěte ve škole ze zákona odpovídají rodiče. V odůvodněných případech je pouze potvrzujeme!
 • Pracovní neschopnost nevystavujeme! Mladiství v pracovním poměru náleží do péče praktickým lékařům pro dospělé. Studující ošetřujeme do 19 ti let věku.
 • Do prostor sesterny a ordinace vstupujeme bez obuvi. Dětem můžete donést vlastní přezutí, ev. jsou k dispozici ordinační pravidelně desinfikované přezuvky.
 •  V prostředí čekáren a ordinací platí zákaz kouření, jídla a pití nápojů (mimo kojenecké láhve a uzavíratelné lahve s tekutinami).Tento zákaz platí i pro personál ordinace, proto respektujte nutné pracovní přestávky, které jsou vyhrazené mimo ordinační dobu pro nemocné pacienty.

 

 

Platnost od 1. 4. 2014


Kontakt

Dětská ordinace Vodňany

Škorna 1223, 389 01 Vodňany

Telefon: 734 33 90 96
používáme WhatsAppNajdete nás na mapy.cz

Dětská pohotovost Strakonice

 • sobota, neděle, svátek od 8 do 16 hodin.
 • v akutních případech na ambulanci dětského oddělení
 


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: