Změny od 1. 4. 2012 

!

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Od 1. 4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18 ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

  • s jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být VŽDY udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.) Nově tedy bude nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů
  • se zdravotním výkonem, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, tedy když výkon s sebou nese riziko poškození zdraví pacienta (např. nepovinné očkování) je třeba souhlasu obou rodičů. Zde lze akceptovat doručení písemného souhlasu jednoho rodiče druhým rodičem
  • u pacientů starších 15 ti let, může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů (tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič)
  • rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod. např.) při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče. Povinnosti uložené zákonem jsou od 1. 4. 2012 pod sankcí, v případě jejich nedodržení může lékař dostat pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s naplněním nově uložených povinností dojde k prodloužení čekací doby!

Před vstupem do ordinace si prosím připravte občanský průkaz.

Formuláře ke stažení ZDE!

Další změny od 1.4. 2012 naleznete ZDE.

! očkování pro dívky- HPV- ZDE!

Příbalové letáky jednotlivých vakcín ZDE!

 

Od 1. 4. 2012 platí nová pravidla pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům (což jsou pacienti do 18 ti let věku). Tyto pravidla daná zákonem musíme dodržovat a považujeme za nutné Vás o nich informovat.

Informovaný souhlas

Provozní doba ordinace

Kniha stížností

očkování pro dívky- HPV - karcinom děložního čípku


Kontakt

Dětská ordinace Vodňany

Škorna 1223, 389 01 Vodňany

Telefon: 734 33 90 96


Najdete nás na mapy.cz

Dětská pohotovost Strakonice

  • sobota, neděle, svátek od 8 do 16 hodin.
  • v akutních případech na ambulanci dětského oddělení
 


Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: