kdy volat 155?

Akutně vzniklé potíže. Zhoršující základní životní funkce – poruchy vědomí, dýchání, oběhové potíže – vzniklé v důsledku úrazu, infekční příčiny, alergií, či otravy (plyny, léky, chemické látky, bodnutí hmyzem).

Úrazy hlavy:

U dětí různé pády s úderem do hlavy s následnou byť jen krátkou poruchou vědomí, ztrátou paměti na okamžik kolem úrazu, následným zvracením a spavostí. Takové dítě je potřeba pečlivě vyšetřit k vyloučení otřesu mozku, či krvácením do mozku, hlídat životní funkce nejméně 36h a to nejlépe při hospitalizaci.

Epileptické záchvaty:

Různě dlouho trvající, ztráta vědomí, záškuby končetin, svalová slabost, inkontinence (neschopnost udržet moč nebo stolici), zvýšené slinění, následná desorientace, zimnice, ztráta rovnováhy. Volat 155 hlavně pokud jde o 1. případ, při nejasné diagnóze. (léčení epileptici již bývají poučeni a vybaveni léky).

Febrilní křeče u dětí:

Záchvat podobný epileptickému u dětí hlavně do 3 let při vzestupu či rychlému poklesu horečky v probíhajícím onemocnění – hlavně z nachlazení, nejčastěji na jeho začátku. 155 volat pokud stav trvá déle, jedná-li se o kojence do 12 měsíců. V ostatních případech snížit teplotu (paracetamol v čípku, zábaly), vyhledat LSPP (lékařskou službu první pomoci) či praktického lékaře, kteří se postarají o další vyšetření a prevenci záchvatů.

Dechové obtíže:

U dětí velmi často po vdechnutí cizího tělesa – úporný kašel s poruchou prokrvení obličeje – pozor! Může i ustávat a projevit se znova ve změněné poloze. Vždy volat 155, pokusit se vyčistit ústa, uvolnit dýchací cesty úderem mezi lopatky v předklonu, nebo se postavit zezadu k postiženému a prudce stlačit nadbřišek sepnutýma rukama těsně pod hrudní kostí. Při neúspěchu do příjezdu RZS ev. resuscitovat.

Akutní otok hrtanu (laryngitida):

Častý u batolat a dětí předškolního věku v nočních hodinách na začátku infekce dýchacích cest- potíže při nádechu provázené typicky drsným až štěkavým zvukem a zmateností. Stav se zlepšuje při dýchání studeného vzduchu (otevřené okno, mraznička), dítě nepokládat, ponechat sedět a nepít. Volat 155 pokud se stav prohlubuje a nepomáhají léky, které byly již pro tyto stavy dříve doporučené (Prednison, Rectodelt, Dithiaden, Fenistil).

Pozor! Velmi častý bývá otok hrtanu způsobený alergií, bodnutím hmyzem.

Epiglotitída u větších dětí:

Náhlý otok hrdla, nádechové potíže (rostoucí knedlík v krku). Dítě nekašle, nemluví, nemůže polykat, sliní, většinou stoupá teplota.

Volat 155 studený obklad krku, cucat led, nepokládat, ideální je sed v úlevové poloze- předklon.

Astmatický záchvat:

Akutně vzniklý v důsledku ještě neznámé alergie. Výdechové obtíže, až pískavý dech, dávivý kašel.

Volat 155 v případě, když úlevové léky u astmatika nezabírají.

Poruchy prokrvení a srdeční akce:

Volat vždy, pokud se nejedná o krátkodobý kolaps, například z dlouhého stání, přehřátí, či hladovění. I při rychlé úlevě je vhodné následné vyšetření na LSPP (lékařská služba první pomoci) nebo u praktického lékaře.