O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše ordinace vyniká kvalitní péčí, příjemným prostředím a individuálním přístupem.

MUDr. Helena Říhová

Narodila se v Praze.

Vystudovala humanitní gymnázium.

Promovala na Fakultě dětského lékařství University Karlovy v Praze.

V Českých Budějovicích složila atestační zkoušku z dětského lékařství I. stupně.

Pracovala jako praktický lékař pro děti a dorost nejprve v Jihočeském kraji, později na Praze- západ.

Získala osvědčení k výkonu lékařské praxe – obor pediatrie od ČLK.

Absolvovala kurz francouzské homeopatie zakončený certifikační zkouškou. V té době získala zkušenosti i v oboru alergologie.

Ze zdravotních důvodů byla nucena přerušit na 2 roky práci praktického lékaře pro děti a dorost a nastoupila jako manažer u farmaceutické firmy Egis Praha.

Po přestěhování zpět do Jihočeského kraje se vrátila na dětském oddělení nemocnice Prachatice, kde se připravovala na otevření stávající ordinace ve Vodňanech, která 1. 3. 2024 oslaví 24. narozeniny.

Od Ministerstva zdravotnictví získala způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Pravidelně se účastní vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k získání osvědčení k způsobilosti praktického lékaře pro děti a dorost. Je členem České lékařské komory a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Romana Martinicová

Absolvovala rekvalifikační kurz ´´správce počítačové sítě´´ a již více jak 16 let se stará o administrativní a technický chod ordinace. Její doménou je správa softwaru, veškeré technické záležitosti, údržba a chod ordinace včetně komunikace s pojišťovnami.

Od 1.1.2022 zajišťuje převážnou část komunikace s pacienty, objednávání a administrativní výkony.

Od 1.5.2023 je jednatelem společnosti a vede celou agendu s tím spojenou. 

Jan Jůsko